Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 17-5-2021-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:2244     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                 Οικονομικής Επιτροπής                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»   Καλείστε να συμμετάσχετε στην 16η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει […]