Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/5/2021

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 17η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 28 Mαίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 10.00  και λήξη 10.30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και […]