Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  7-6-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:2719

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 11η του μηνός Iουνίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ:1ο «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2021».

 

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για απονομή υποτροφίας Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εις μνήμην Γεωργίου Χανού για την στήριξη δύο φοιτητών από το νησί με οικονομικές δυσχέρειες για το ακαδημαϊκό  έτος  2020- 2021».

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί εισήγησης 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

 

ΘΕΜΑ: 4ο Περί έγκρισης αποτελέσματος 1ου Πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, κατεδάφιση τμημάτων εσωτερική διαρρύθμιση με πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηρίου και προσθήκη κατ’ έκτασιν διώροφων τμημάτων με υπόγειο.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενημερώνει ότι από την Τρίτη 8/6/2021 επαναλειτουργούν τα ΚΔΑΠ Χώρας και Λακκώματος μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ Β 2366/5-6-2021  ‘’Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας ‘’