Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 29-6-2021 Αρίθμ. Πρωτ.: 3096   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                            Οικονομικής Επιτροπής                                                                           (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» Καλείστε να συμμετάσχετε στην 20η  Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις […]