Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-7-2021

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  12η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 6-7-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 20:30μμ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του […]

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά δώδεκα (12) ατόμων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι αντιτίμου (κάμπινγκ και υδροθεραπευτήριο) του Δήμου Σαμοθράκης Προθεσμία από 6-7-21 έως 15-7-21 pararthma_glwssomatheias__Α2_12_2020_el_GR ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR […]