Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-7-2021

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  12η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 6-7-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 20:30μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Σαμοθράκης ποσού 73.959,85 € από Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας ΑΜΘ για το έργο με τίτλο:  ¨Μελέτες για τη ωρίμανση  του έργου «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης¨»

 ΘΕΜΑ:  2ο «Έγκριση πρακτικού εκτίμησης τιμής εκκίνησης μισθώματος δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και εξοπλισμού εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ»

 ΘΕΜΑ: 3ο «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Σαμοθράκης κατάλληλης ειδικότητας για την συγκρότησης παραλαβής 5 ηλεκτρικών και 5 κοινών ποδηλάτων στα πλαίσια του έργου ¨Green Urban Terrotories Better Place to Live (INTERREG V-1 Eλλάδα- Βουλγαρία 2014-2020)¨»

ΘΕΜΑ: 4ο «Εξουσιοδότηση Δημάρχου για μεταβίβαση σκάφους της λυθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σαμοθράκης, στον Δήμο Σαμοθάκης ως καθολικό διάδοχό της»

ΘΕΜΑ: 5ο « Περί έγκρισης διαγραφής- εγγραφής παιδιών από το ΚΔΑΠ Χώρας».

ΘΕΜΑ: 6ο « Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου για το οικονομικό έτος 2021»..

ΘΕΜΑ: 7ο « Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης»..

ΘΕΜΑ: 8ο« Περί καθορισμού αμοιβής   δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».  

 

ΘΕΜΑ: 9ο « Περί καθορισμού αμοιβής   δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».

 

ΘΕΜΑ: 10ο « Aπολογισμός Κοινωνικού Φροντιστηρίου»..

 

 

ΘΕΜΑ: 11ο « Εξέταση αιτημάτων προς την Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου»..

 

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά δώδεκα (12) ατόμων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι αντιτίμου (κάμπινγκ και υδροθεραπευτήριο) του Δήμου Σαμοθράκης
Προθεσμία από 6-7-21 έως 15-7-21

pararthma_glwssomatheias__Α2_12_2020_el_GR

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_05_2021-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΟΧ 3 2021