Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/7/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  9-7-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:3341       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».   Καλείστε να προσέλθετε στην 22η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη 8-7-2021     Αρίθμ. Πρωτ :3306       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                         Συμβουλίου                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».   Καλείστε να συμμετάσχετε στην  13η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα […]