ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΑΛΩΝΙΩΝ

Σε υπογραφή τριών συμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης της Χώρας και Αλωνίων, προχώρησε ο Δήμος Σαμοθράκης με χρηματοδότηση που εξασφάλισε από το Υπουργείο Ναυτιλίας ύψους 385.461,50€

 

Η πρώτη σύμβαση αφορά την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης και την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών του Δήμου ύψους 270.289,04€ με ανάδοχο τον Φράγκο Ιωάννη και πρόκειται να αντιμετωπίσει το θέμα της μειωμένης παροχετευτικότητας ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες κατά τους οποίους αυξάνεται και η ζήτηση.

Η δεύτερη αφορά στην κατασκευή γεώτρησης στη θέση Σωτήρας έργο ύψους 55.312,49€ με ανάδοχο την Πετρίδου Έλενα και

η τρίτη τον εξοπλισμό της γεώτρησης στη θέση Σωτήρα προϋπολογισμού 47.401,37€ με ανάδοχο τον Μιχαηλίδη Θεόδωρο.

 

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα από 6 εως 12 μήνες.

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης υλοποιεί τη δέσμευση του να αποκαταστήσει τα προβλήματα υδροδότησης της Χώρας και των Αλωνίων και εκφράζει την πεποίθηση του ότι το επόμενο καλοκαίρι θα έχει λυθεί ένα σημαντικό θέμα που αφορά την πληρότητα του δικτύου ύδρευσης των οικισμών αυτών.

Επόμενος στόχος θα είναι η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Χώρας για το οποίο ο Δήμος δρομολογεί την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Σε υπογραφή της συμβάσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ προχώρησαν ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κος Νίκος Γαλατούμος με τον ανάδοχο του έργου και εκπρόσωπο της εταιρείας ‘’ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕ’’ κο Ι. Αδαμόπουλο  στις 13.09.2021 μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της σύμβασης.

 

Η σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 2.099.218,32 € (με  ΦΠΑ), προβλέπει την εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης. Στόχος του συστήματος είναι η παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με  15 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου του Εξωτερικού Δικτύου (ΤΣΕ) και 3.122 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου κατανάλωσης (ΤΣΕΚ)

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση που έχει διάρκεια 14 μηνών, αποτελεί συμπληρωματική δράση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ προϋπολογισμού 565.907,09€ για το οποίο έχει υπογραφεί σύβαση από τις 1/6/2021 με τον ανάδοχο ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ και εκτελείται ήδη στην Καμαριώτισσα.

 

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ενώ έχει εξασφαλιστεί από τις 17-04-2019 με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης εκφράζει την ικανοποίηση του για την έναρξη εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου καθώς θα αποτελέσει σημαντική παρέμβαση στην διαχείριση της ύδρευσης στους οικισμούς του νησιού και αποτελεί ένα χρήσιμο και πλέον σύγχρονο εργαλείο στα χέρια των υπηρεσιών του Δήμου.