ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 6/11/2021

Το  Σάββατο    6/11/2021 συνεδρίασε  η Επιτροπή Υγείας προκειμένου  να συζητηθούν τρέχοντα θέματα και να γίνει ο επόμενος προγραμματισμός. Έτσι: Είδαμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία της δωρεάς από τη Στουτγάρδη με την οποία θα αναβαθμιστούν αφενός τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι»  και  «Κοινωνική Μέριμνα»  και αφετέρου   θα γίνει ολιστική προσέγγιση των Α΄ Βοηθειών σε […]

Ανακοίνωση διαδικασίας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ για τον ορισμό μελών επιτροπών διαγωνισμών μελετών Δήμου Σαμοθράκης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ της μελέτης ‘’Σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης   Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ της μελέτης ‘’Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σαμοθράκης