Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 33η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-11-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 15-11-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:5708   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 33η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ». Καλείστε να προσέλθετε στην 33η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη 19η του […]