Ματαίωση προγραμματισθείσας 20ης/23-11-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  23-11-2021 Αρίθμ. Πρωτ.: 5894     ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού                                                                  Συμβουλίου                                                                 (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Ματαίωση προγραμματισθείσας 20ης/23-11-2021 συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης».       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης σας ενημερώνει πως η προγραμματισθείσα 20η  συνεδρίαση διά περιφοράς του […]