Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για 20η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  24-11-2021 Αρίθμ. Πρωτ.: 5928     ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού                                                                  Συμβουλίου                                                                 (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για 20η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»   Καλείστε να συμμετάσχετε στην  20η  ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ OΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ: 9Σ5ΖΩ1Λ-26Θ       ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Σαμοθράκη 23/11/2021 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ.: 5897 Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης τ.κ.: 68002 Πληροφορίες: κα. Καπετανίδου Στυλιανή Τηλέφωνο: 2551042195 Εmail: [email protected]     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ OΙΚΟΠΕΔΟΥ  ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:   α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ […]