Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 34η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 2-12-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:6024   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 34η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ». Καλείστε να προσέλθετε στην 34η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη 6η του […]