Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη  2-12-2021     Αρίθμ. Πρωτ :6025     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού     Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».   Καλείστε να συμμετάσχετε στην  21η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 9-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης […]