ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στην υπογραφή σύμβασης ύψους 51.532,62€ πλέον ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής της στέγης του Γυμνασίου Λυκείου Σαμοθράκης, υπέγραψε στις 22/12/2021 ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, Νίκος Γαλατούμος, με τον ανάδοχο του έργου, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΥΛΟ. Η μελέτη για την εκτέλεση των εργασιών προϋπολογισμού 53.049,09€ πλέον ΦΠΑ, εκπονήθηκε από μηχανικούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με βάση τη Σύμβαση Διαδημοτικής […]