ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

Προϋπολογισμού 600.000,00€

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ αρ.απ. 88341/16.12.20

Η προμήθεια δημοπρατήθηκε με την υπ. αρ 3433/14-7-2021 διακήρυξη και βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής σύμβασης με την ανάδοχο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμού 200.000,00 €

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αρ. πρ. 88341/16.12.20

Η ανάθεση έγινε με την υπ. αρ. 4672-22/9/2021 σύμβαση 21SYMV009245855 2021- 09-22

με τον ανάδοχο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Ποσού 199.640,00€ με ΦΠΑ και αναμένεται η παράδοση του.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμού 148.180,00€

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αρ.πρ. 83448/22-11-2019

Η προμήθεια εκτελέστηκε με την υπ. αρ. 6713/11.11.2020 σύμβαση 20SYMV007641338 2020-11-13 ποσού 147.064,00 € και ανάδοχο την ECOSOLUTION – Ζιώγας Δ. Ζήσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Προϋπολογισμού 202.473,40€

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αρ.πρ 7685/30.12.2020

Η προμήθεια εκτελέστηκε με την υπ. αρ. 7685/30.12.2020 σύμβαση 21SYMV007984201 2021-01-07

Ποσού 201.923,66 € με ΦΠΑ και ανάδοχο την ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ (1) 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ (1) 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Προϋπολογισμού  28.606,80€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 120.000,00 € αρ.πρ. 42415/13-8-2018

Η προμήθεια εκτελέστηκε με την υπ.αρ. 4330/18-8-2020 σύμβαση 20SYMV007193487 2020-08-18

ποσού 28.180,87 € με ΦΠΑ

και ανάδοχο την ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΟΤΡΟΧΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΟΤΡΟΧΟΥ

Προϋπολογισμού : 100.440,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 120.000,00 € αρ.πρ. 42415/13-8-2018

Η προμήθεια εκτελέστηκε με την υπ.αρ. 3953/6-8-2019 σύμβαση 19SYMV005400363 2019-08-06  ποσού 100.316,00 € με ΦΠΑ και ανάδοχο την ELTRAK AE

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Προϋπολογισμού 3.370.084,70€

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 829/18-6-2020 πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  29659/17-4-2019 και

 

Το έργο έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από τις 17/4/2019 στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ με την 829/18-6-2020 απόφαση του ΥΠΕΣ έχει μεταφερθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο ‘’Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης’’, προϋπολογισμού μελέτης 3.370.084,70€

Το έργο περιλαμβάνει:

Α) το Υποεργό 1  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» το οποίο εκτελείται με την υπ.αρ. 2619/1-6-2021 σύμβασης αξίας 565.907,09€ χωρίς ΦΠΑ με ανάδοχο την ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

 

Β) το Υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» το οποίο εκτελείται με την υπ. αρ. 4508/13-9-2021 σύμβαση αξίας 2.099.218,32 € (με ΦΠΑ) με ανάδοχο την «ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 1-2-2022

Αρίθμ. Πρωτ.:362

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 2η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2022,που θα διεξαχθεί στις 5-2-2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10, (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4674/08.10.2021 Αρ. Φύλλου 4674),τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

    ΘΕΜΑ:1ο «Εκλογή νέου εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών».

 

   ΘΕΜΑ: 2ο«Περί διακοπής συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην ΔΕΠΑΝ από το έτος

    2021 και στο εξής».

 

    ΘEMA:3ο «Περί συγκρότησης επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2022 σύμφωνα

    με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και συγκρότησης επιτροπής

    παραλαβής εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

    ΘΕΜΑ:4ο «Περί ορισμού αιρετού μέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης και αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2022».

 

    ΘΕΜΑ:5ο «Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπών α) της παρ.1 του άρθρου 1 του

    Π.Δ. 270/81 για την διενέργεια  δημοπρασιών και β) συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης

    της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για εκποιήσεις, αγορές, εκμισθώσεις κινητών

    και ακινήτων πραγμάτων, για το έτος 2022».

 

   ΘΕΜΑ: 6ο«Περί έγκρισης διαγραφής παιδιών από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

    παιδιών Χώρας».

 

ΘΕΜΑ: 7ο«Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο

   για έγκριση υποβολής αιτήματος προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και όλους τους εμπλεκόμενους

   φορείς για την χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας αντικατάστασης του ελάχιστου

   αριθμού προσωπικού ανά ειδικότητα που απαιτείται  για την συνέχιση

   λειτουργίας τουλάχιστον

 μίας (1) εκ των δύο (2) δομών που υλοποιούν το πρόγραμμα

   Βοήθεια στο Σπίτι».

 

   ΘΕΜΑ: 8ο«Ορισμός αιρετού εκπροσώπου και αναπληρωτή για συμμετοχή στην επιτροπή για την εκτίμησης αντίτιμου της μοναδιαίας αξίας ζώων/προϊόντων που σφαγιάζονται ήθανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου από την εφαρμογή του έτους 2021».

 

   ΘΕΜΑ: 9ο«Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022».

 

   ΘΕΜΑ: 10ο«Έγκριση κατανομής πιστώσεων Γ΄  δόσης 2021 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης».

 

     ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση κατανομής πιστώσεων Δ΄  δόσης 2021 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης».

 

 

      ΘΕΜΑ: 12ο«Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 

ΘΕΜΑ: 13ο«Αίτημα Επιτροπής Υγείας για θεσμοθέτηση ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΩΦΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ» .

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)