Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για την 8η Tακτική συνεδρίαση του έτους 2022 28-5-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24-5-2022

Αρίθμ. Πρωτ:2319

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για την 8η Tακτική συνεδρίαση του έτους 2022».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 8η διά ζώσης τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με  τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74    του Ν. 4555/2018 και  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/13-5.2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β’), την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών αρ. 643/2021-ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), και του άρθρου 67 του ν. 4830/2021» » (Α’ 169) και τα άρθρα 177 του ν. 4635/19. , που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ. κατόπιν και σχετικού αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση – συζήτηση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαμοθράκης» .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Κτηνοτροφικός Σύλλογος Σαμοθράκης

Αμπελουργικός Σύλλογος Σαμοθράκης

Κυνηγετικός Συλλογος Σαμοθράκης

Σύλλογος μουσικής Αρμονίας Γένεσις

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων δωματίων Θέρμων

Σύλλογος Επαγγελματιών Σαμοθράκης

Ελαιοκομικός Σύλλογος Σαμοθράκης

Αθλητικός σύλλογος tae kwo do Σαμοθράκης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)