Έναρξη εγγραφής παιδιών για την κατασκήνωση 2022 του κρατικού προγράμματος «Παιδική Εξοχή Μάκρης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΚΡΗΣ 2022 α. ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 2022 β. ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 2022 γ. Υ.Δ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΟΝΕΑ 2022 δ. ΦΟΡΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 2022