Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 10-06-2022 Αρίθμ. Πρωτ: 2648 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής   (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022». Καλείστε να συμμετάσχετε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14-6-2022 ημέρα Τρίτη […]