Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 30/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24-06-2022

Αρίθμ. Πρωτ: 2906

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30-6-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Ανακοίνωση αποφάσεων που λήφθηκαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού

ακινήτου (κτιρίου οικολογικού αγροκτήματος 80 τ.μ. και έκτασης 4.104,84 τ.μ.

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί κατακύρωσης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου και μίνι μάρκετ»

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨»

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί διαγραφής βεβαιωμένου ποσού χρέωσης από διόρθωση ηλεκτροδοτούμενων τετραγωνικών της Βαξεβάνη Τριανταφυλλιάς λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας»

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί ανάκλησης και επανάληψης της 81/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού της σύμβασης της Μελέτης ¨ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης της Υπηρεσίας Αποκομιδής Απορριμμάτων 2022-2022 που εκτελείται με την υπ’  αρ. 3451/15-7-2020 σύμβαση»

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 22-6-2022

Αρίθμ. Πρωτ.:2854

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 9η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 29-6-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ: 1ο «Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν στις διά περιφοράς συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση πρακτικού εκτίμησης τιμής εκκίνησης μισθώματος δημοτικού δημοτικού ακινήτου (κτιρίου οικολογικού αγροκτήματος 80 τ.μ. και έκτασης 4.104,84 τ.μ.

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ».

ΘΕΜΑ:4ο «Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022».

ΘΕΜΑ:6ο «Περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για συμμετοχή σε νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή για την υπεράσπιση του αιτήματος υπαγωγής της νήσου Σαμοθράκης στις εξαιρέσεις της διάταξης του β΄εδαφίου του άρθρου 62 του ν.998/1979 όπως ισχύει, αναφορικά με το ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου ζήτημα διευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της νήσου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

ΘΕΜΑ: 8ο «Έγκριση επέκτασης φωτισμού (σύνδεση με το δίκτυο της Παιδικής Χαράς στα Αλώνια και ακινήτου στα ΣΟΑ στην Καμαριώτισσας)».

ΘΕΜΑ:9ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου».

Θέμα: 10ο Περί έγκρισης αιτήματος παραχώρησης χώρου του Χορευτικού Συλλόγου ADA.

Θέμα: 11ο Περί έγκρισης αιτήματος παραχώρησης χώρων του Πνευματικού Κέντρου Νικ. Φαρδύς και του Φιδέλειου από τον Σύλλογο Μουσικής Αρμονίας Γένεσις

Θέμα:12ο Περί έγκρισης αιτήματος συνεργασίας στα πλαίσια της διοργάνωσης του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟLIVIER De SAGAZAN ΣΤΗΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 1-2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

Θέμα: 13ο Περί έγκρισης αιτήματος συνεργασίας στα πλαίσια της διοργάνωσης της 7ημερης ανοικτής καλοκαιρινής συνάντησης του Ινστιτούτου ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ –NDI.

ΘΕΜΑ:14ο «Εκλογή νέου εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών».

ΘΕΜΑ:15ο «Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στο Ελληνικό Δίκτυο μικρών νήσων Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

ΘΕΜΑ:16ο «Παραλαβή και γνωμοδότηση για τη B Φάσης Μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ:17ο Περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με το Π.Δ. 346/2001 και το  Ν.  2163/2001 εκτέλεσης υπεραστικών  δρομολογίων με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης  στην άσκηση αρμοδιότητας υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νήσου Σαμοθράκης λόγω ελλιπών μέσων να ανταποκριθεί στην κάλυψη τοπικών αναγκών.

ΘΕΜΑ:18ο   Περί έγκρισης δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνίας για την περίοδο Ιουλίου 2022 –Ιουλίου 2024.

 ΘΕΜΑ:19ο Περί εξέτασης αιτημάτων Πολιτών.

ΘΕΜΑ:20ο Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής τελών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών.

ΘΕΜΑ:21ο Εγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα υπολόγων για προπληρωμή Ταχυδρομικών τελών και εισητηρίων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης.

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)