ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Ο Δήμος Σαμοθράκης υλοποιεί έργο αντικατάστασης υδρομέτρων στο συνολικό δίκτυο ύδρευσης του νησιού από τις αρχές του 2022.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι στων οποίων τα κτήματα και στις οικίες

δεν έχει πραγματοποιηθεί αντικατάσταση υδρομέτρου με νέο ηλεκτρονικό να επικοινωνήσουν

εντός πέντε ημερών

με τον κο Γιάννη Φράγκο στο τηλέφωνο 6973375018

Σαμοθράκη 24.08.2022