Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 30-1-2023
Αρίθμ. Πρωτ.:385

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 2η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 για το έτος 2023, και με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.75297/31-12-2022) των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 4-2-2023 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 18.30 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί αίτησης παράταση της σύμβασης με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με το ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ

ΘΕΜΑ:2οΠερί αίτησης παράτασης της σύμβασης με τίτλο NOMIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΘEMA: 3ο «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εντός θαλάσσιας περιοχής ευθύνης του Ο.Λ.Α. Α.Ε.»

ΘΕΜΑ: 4ο Παραχώρηση Δημοτικού χώρου Πλατιάς για διοργάνωση διεθνούς μουσικού φεστιβάλ από τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(με πρόσκληση εκπροσώπου του).

ΘΕΜΑ:5ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Χώρας και την άρση του χαρακτηρισμού οικοπέδων ως κοινόχρηστα.

 

ΘEMA: 6ο «Εξέταση αιτήματος Ταμπάκη Γεωργίου για επίσπευση διαδικασίας δημοπράτησης αναψυκτήριου Δημοτικού Χώρου Πλατιάς».

ΘEMA: 7ο «Έγκριση παραχώρησης ΦΙΔΕΛΕΊΟΥ στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για θεατρικά δρώμενα».

ΘEMA: 8ο «Έγκριση παραχώρησης ΦΙΔΕΛΕΊΟΥ, Δημοτικού Χώρου Πλατιάς, Πνευματικού Κέντρου και Δημοτικού Σχολείου Θέρμων για το διάστημα από 31-7-2023 έως 6-8-2023».

ΘEMA: 9ο «Έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής κατόπιν αιτήματος Παπαδοπούλου Αναστασίας».

 

ΘEMA: 10ο «Έγκριση πρόσκλησης Πανελληνίου αυτοκινητιστικού Συλλόγου Χαλκιδικής για έκθεση αυτοκινήτων αντικών από 23-3-2023 έως 27-3-2023».

ΘEMA: 11ο «Έγκριση Α’ κατανομής έτους 2023 χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών».

ΘEMA: 12ο «Εξέταση αιτημάτων πολιτών».

ΘΕΜΑ;13ο ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ«ΕΠΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΡΑΔΕΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 

 

Η Πρόεδρος

Βασιλειάδου Σωτηρία
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Τόλιου Βασιλική
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ.Δ/νση:Χώρα Σαμοθράκης
Τηλέφ:2551350805, Fax:25510-41204

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00

Σαμοθράκη 31 01 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ