Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 21-3 -2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις  21-3 -2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17/3/2014
Αρίθμ. Πρωτ.: 1412

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 21-3 -2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
1. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος
Γιαννέλου Πολύμνια
Γλήνιας Πέτρος
Κεχαγιόγλου Στυλιανός
Γαλατούμος Νικόλαος
Σκαρλατίδης Αθανάσιος
Παπάς Παναγιώτης
Πρόξενος Χρήστος
Κυλίμος Νικόλαος
Γερονικολάκης Ανέστης
(Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη
Σταφυλάς Ιωάννης
Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
Σαράντος Κωνσταντίνος
Ατζανός Παναγιώτης
Λάζαρης Αλέξανδρος
Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
Ράδιο Σαμοθράκη

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο