Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26-4-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26-4-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 22/4/2013

Αρ.Πρωτ.:2041

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  1. Περί εξέταση ένστασης για την προμήθεια λεωφορείου ΒΑΝ.
  2. Έγκριση πίνακα οικονομικού προγραματισμού (στοχοθεσία,μηνιαίοι τριμηνιαίοι στόχοι) προυπολογισμού 2013 του Δήμου Σαμοθράκης.
  3. Περί έγκρισης ενεργειών για την είσπραξη οφειλών παρελθόντων ετών.
  4. Περί έγκρισης εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης προυπολογισμού έτους 2013.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο