Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 27-3-2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 27-3-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 21-3-2014
Αρ.Πρωτ.: 1528

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
2. Κεχαγιόγλου Στυλιανος
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κυλίμος Νικόλαος
5. Σταφυλάς Ιωάννης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Περί εξέτασης ένστασης της ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ κατά της διενέργειας διαγωνισμού του έργου :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο