Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/9/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/9/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 20/9/2012

Αρ.Πρωτ.: 7501

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λαζανδρέα Κωνσταντίνο

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

2. Περί απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή Αγίου Γεωργίου».

3. Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Διάνοιξη Τάφρου κατά μήκος του δρόμου Χώρας Παλαιάπολης».

4. Περί απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης «Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Βόρειας Εισόδου Χώρας».

5.Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης «Μελέτης Αξιοποίησης παραλίας Π. Άμμου».

6. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη αξιοποίησης παραλίας Κήπου».

7.Περί απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη Διαμόρφωσης Βόρειας πλευράς εισόδου Χώρας».

8.Περί απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού περιφερειακής οδού Καμαριώτισσας».

9. Περί απ’ ευθείας ανάθεση «Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού περιφερειακής οδού Χώρας και κόμβου Βόρειας εισόδου».

10. Περί απ’ ευθείας ανάθεση πληρεξουσίου δικηγόρου.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο