Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28-5-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28-5-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 22/5/2013

Αρ.Πρωτ.:2629

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Μαΐου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  1. Περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια λεωφορείου ΒΑΝ.
  2. Περί σύνταξης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία,μηνιαίοι τριμηνιαίοι στόχοι) προυπολογισμού 2013 του Δήμου Σαμοθράκης.
  3. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
  4. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.
  5. Περί ορισμού τέλους γεωτρήσεων.
  6. Περί ακύρωσης διαδικασίας δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες – Θέρμα και Τούρλι του Δήμου Σαμοθράκης».
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο