Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/3/13

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/3/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 21-3-2013

Αρ.Πρωτ.:1388

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

  

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός  Μαρτίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου .
 2. Περί σύστασης παγίας προκαταβολής έτους 2013.
 3. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
 4. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής εισιτηρίων με πλοίο (οδηγών και οχημάτων).
 5. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων.
 6. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας καυσίμων, ελαιολιπαντικών των κοντέινερ και οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων με πλοίο.
 7. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για τα έξοδα του προγράμματος GRUNDVIG.
 8. Περί ψήφισης πίστωσης.
 9. Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων ετών.
 10. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής τελών κυκλοφορίας (αυτοκινήτων, μηχανημάτων) .
 11. Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής για ΚΤΕΟ.
 12. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο