Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 28/5/2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 28/5/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                         Σαμοθράκη 24/5/2013

                                                                        Αρίθμ. Πρωτ.: 2709

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                    Συμβουλίου

                                                                                    (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 12η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνειστο δημοτικό κατάστημα στις 285-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαμοθράκης έτους

   2013(πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, πίνακας στρατηγικού    

     σχεδιασμού, τεχνικό πρόγραμμα)

         2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Πνευματικού

             Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης έτους 2013

         3. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σαμοθράκης έτους 2013

       4. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας γεωτρήσεων άρδευσης

       5. Έγκριση επιβολής τέλους γεωτρήσεων

       6. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου

       7. Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων προμηθειών του Δήμου                                                     

Ο Πρόεδρος

                                                                               Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών:

2. Γιαννέλου Πολύμνια

  1. 3.   Γλήνιας Πέτρος
  2. 4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός
  3. 5.   Γαλατούμος Νικόλαος
  4. 6.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  5. 7.   Παπάς Παναγιώτης
  6. 9. Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο