Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 29-3-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 29-3-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 22/3/2013

Αρίθμ. Πρωτ.: 1442

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 7η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 29-3-2013 ημέρα  Παρασκευή  ώρα  19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012

2. Περί καθορισμού του τρόπου καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού εποχιακών επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στα μισά τετραγωνικά ετησίως.

3. Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για κάλυψη εποχιακών αναγκών έτους 2013

4. Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για κάλυψη εποχιακών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2013

5. Έγκριση αποδοχής ένταξης του έργου ¨Τοπικό γραφείο τουριστικής πληροφόρησης Χώρας Σαμοθράκης¨ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), Άξονας εφαρμογής 4 ¨Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, Μέτρο 4.1. ¨Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης¨

6.  Έγκριση αποδοχής ένταξης του έργου ¨Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθρου Σαμοθράκης ¨ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), Άξονας εφαρμογής 4 ¨Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, Μέτρο 4.1. ¨Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης¨

7. Έγκριση αποδοχής ένταξης του έργου ¨Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλαιό σχολείο Αλωνίων ¨ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), Άξονας εφαρμογής 4 ¨Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, Μέτρο 4.1. ¨Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης¨

8. Έγκριση παραλαβής της γεωτεχνικής μελέτης  του έργου ¨Περιφερειακή οδός Χώρας Σαμοθράκης¨

9. Περί χορήγησης άδειας προέγκρισης και λειτουργίας καταστήματος (Παραδοσιακό καφενείο) στην περιοχή Πολυπούδι στον Κατσίκια Νεκτάριο.

10. Περί εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης του δάκου στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης

11. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών

12. Περί παραχώρησης χρήσης για 30 έτη έκτασης στην οποία εντάσσεται το κηρυγμένο μνημείο της Ιεράς Μονής Χριστού Θέρμων Σαμοθράκης στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

13. Αιτήσεις πολιτών

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Γιαννέλου Πολύμνια

3.   Γλήνιας Πέτρος

4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

5.   Γαλατούμος Νικόλαος

6.   Γιαραμάνης Χρήστος

7.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

8.   Παπάς Παναγιώτης

9.   Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο