Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 3-8-2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 3-8-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 30-7-2012

Αρ.Πρωτ.: 6630

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Aυγούστου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1.Περί απευθείας ανάθεσης  του έργου «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Χώρας».

2.Περί απευθείας ανάθεση του έργου Διάνοιξη αντιπυρικής Ζώνης στην περιοχή Βαράδες.

3. Περί έγκριση Διάθεσης Πίστωσης.

4. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Αποψίλωση Περιβάλλοντος Χώρου Σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» .

5 . Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «Αποψίλωση Δημοτικών δρόμων»

6. Περί έγκρισης της μελέτης και των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Υδρομάστευσης δεξαμενής για την ύδρευση οικισμών Χώρας και Αλωνίων».

7. Περί ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Υδρομάστευσης δεξαμενής για την ύδρευση οικισμών Χώρας και Αλωνίων».

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο