ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ LEADER

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ LEADER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενημερώνει ότι την

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013  στις 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

θα πραγματοποιηθεί ομιλία  σχετικά με το

πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης «εφαρμογή της προσέγγισης leader»


Σκοπός της εκδήλωσης είναι η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σχετικά με την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του LEADERκαι

 τη δυνατότητα χρηματοδότησης στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Η ενημέρωση θα γίνει από τον φορέα διαχείρισης

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι

 η 15η Νοεμβρίου 2013
Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 25540 20090-2

Η 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του προγράμματος αφορά σε επενδυτικά σχέδια στα παρακάτω μέτρα/δράσεις.

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων- Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων- Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών- Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομών  διανυκτέρευσης- Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό- Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο