Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 30-5-2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 30-5-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 26/5/2014
Αρίθμ. Πρωτ.: 2745

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 30-5-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του που αφορούν για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων:
Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πυροπροστασίας κάμπινγκ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του ΟΑΕΔ για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Σαμοθράκης
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης
Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ¨Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την ανάπλαση του οικισμού Θέρμων
Περί αντικατάστασης Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης λόγω παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4257/14.
Περί αντικατάστασης Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης λόγω παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4257/14.
Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης λόγω παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4257/14.
Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ¨Συνοδοί Επισκεπτών Περιπατητικών Διαδρομών¨ στα πλαίσια της πράξης «Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής» από την Σύμπραξη «Εναλλακτικός Τουρισμός στον Έβρο – EVROMOTION»
Έγκριση πρακτικής άσκησης τριών (3) ημερών, εικοσιπέντε (25) καταρτιζόμενων στον τομέα του Αγροτουρισμού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : «Τοπικό Δίκτυο για την Βιώσιμη Απασχόληση του νομού Έβρου» από την Σύμπραξη ¨ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΒΡΟΥ¨ σε υπηρεσίες τουρισμού του Δήμου Σαμοθράκης και ορισμός εποπτών.
Aπ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών λόγω ματαίωσης (άγονου) του σχετικού διαγωνισμού
Έγκριση παραχώρησης με αντάλλαγμα απλής χρήσης αιγιαλού Κατσαμπά έμπροσθεν της επιχείρησής του στον Λαζαρίδη Κωνσταντίνο και καθορισμός τιμήματος.
Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου
Αιτήσεις πολιτών για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης.

Ο Πρόεδρος

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος
Γιαννέλου Πολύμνια
Γλήνιας Πέτρος
Κεχαγιόγλου Στυλιανός
Γαλατούμος Νικόλαος
Σκαρλατίδης Αθανάσιος
Παπάς Παναγιώτης
Πρόξενος Χρήστος
Κυλίμος Νικόλαος
Γερονικολάκης Ανέστης
(Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη
12.Σταφυλάς Ιωάννης
13.Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
14. Σαράντος Κωνσταντίνος
15. Ατζανός Παναγιώτης
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο