Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 31/1/13

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 31/1/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 24/1/2013

Αρ.Πρωτ.:257

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Γιαννέλου Πολύμνια

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός  Ιανουαρίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης «Μελέτης κατασκευής και εκμετάλλευσης με αυτοχρηματοδότηση υποδομών Τουριστικής Ανάπτυξης σε ακίνητα του Δήμου.


Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο