Στήριγμα 36 εκατ. για αποστακτήρια

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Στήριγμα 36 εκατ. για αποστακτήρια

Mε 100% κοινοτική χρηματοδότηση άνεργοι μπορούν να ανοίξουν το δικό τους αποστακτήριο και να παράγουν αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά. Ιδια ευκαιρία έχουν και όσοι ήδη λειτουργούν τέτοιες επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2011.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Στήριγμα 36 εκατ. για αποστακτήριαΟ λόγος  για τη δράση του ΕΣΠΑ «Σχέδιο Στήριξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων επιχειρηματιών (σε φάση start     up) συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. Ευρώ.

Μέσα από αυτήν άνεργοι και νέοι επιχειρηματίες  μπορούν να χρηματοδοτηθούν στην παραγωγή ούζου, τσίπουρου, τσικουδιάς, λικέρ όπως η μαστίχα Χίου, η Τεντούρα, το Κίτρο Νάξου και το Κουμ Κουάτ.  Επιλέξιμη είναι και η παραγωγή όποιων άλλων αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών.

Τα αναφερόμενα  προϊόντα είναι εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση  τόσο στην εγχώρια αγορά  όσο και  στο εξωτερικό.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών Ποτών, τα οποία προέρχονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ότι το 2010 περισσότερο από το μισό της ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων αφορά το ούζο (62,14%) το οποίο έχει εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι εξαγωγές ούζου αποτελούν  85% του συνόλου των αλκοολούχων. Το τσίπουρο, με μερίδιο παραγωγής 7,66% δείχνει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, καθώς ενισχύεται η παραγωγή τυποποιημένου τσίπουρου.

Επιπλέον τα ποτά αυτά πρόκειται για προϊόντα στον κλάδο των αλκοολούχων που έχουν προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και συνεπώς αυτό και μόνο το στοιχείο τους δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, για την επιτυχή έξοδο τους στις διεθνείς αγορές.  Είναι επίσης και τα μοναδικά ίσως  αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό ποτά.

Ετσι λοιπόν μέσα από αυτή τη δράση επιδοτείται η παραγωγή αλκοολούχων ποτών.

Επιλέξιμες Δαπάνες προς  χρηματοδότηση είναι

  • το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ)
  • δαπάνες για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση,
  • για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών,
  • δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης,
  • την απόσβεση παγίων.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 εως 20.000 ευρώ.  Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Αρα η ενίσχυση μπορεί να φτάσει στα 35.000 ευρώ. Και μάλιστα στους εργαζόμενους συμπεριλαμβάνονται και  άτομα με πρώτο βαθμό συγγένειας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας)

Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο της ηλίκιας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος της ηλικίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα)

Οσον αφορά το 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωση του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα .

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει να τρέχει από τις 15 Νοεμβρίου και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2012.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

Πληροφορίες στου Δικτυακούς Τόπους:

http://www.antagonistikotita.gr

http://www.espa.gr

http://www.efepae.gr/

http://www.startupgreece.gov.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

801 11 36 300 – Γραφείο Πληροφόρησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αναταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

210-6985210 Ενδιάμεσς Φορέας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα  (ΕΦΕΠΑΕ)

24 Νοεμβρίου 2011 Πηγή: Εθνος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο