Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 3/9/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 3/9/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 28/8/2012

Αρ.Πρωτ.: 7096

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λαζανδρέα Κωνσταντίνο

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

2.Περί τροποποίησης της 6/2012 απόφασης περί σύστασης παγίας προκαταβολής.

3. Περί έγκρισης Ισολογισμού του έτους 2011.

4.Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για το άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο