4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ|4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο