4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Untitled-1
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο