Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 4/4/2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 4/4/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 4-4-2014
Αρ.Πρωτ.: 1777

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
2. Κεχαγιόγλου Στυλιανος
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κυλίμος Νικόλαος
5. Σταφυλάς Ιωάννης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Χανός Μ.Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Περί κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γενικού συντονισμού, επιστημονικής διαχείρισης και επίβλεψης υλοποίησης του έργου <Foresting the use of low temperature geothermal sourcew through the development of operational exploitation guidelinew and green energy solutionw of enterprising> στα πλαίσια υλοποίησης του έργου <Foresting the use of low temperature geothermal sourcew through the development of operational exploitation guidelinew and green energy solutionw of enterprising> με διακριτικό τίτλο “ENERGEIA”στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας <Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013>.

2.Περί κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και εκδοροσφαγέα στο δημοτικό Σφαγείο.
3. Περί έγκρισης Διάθεσης πίστωσης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο