Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 4/7/2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 4/7/2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη 2/7/2014

  Αρίθμ. Πρωτ.: 3709

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 10η  δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  4-7-2014 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  21.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του που αφορούν για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

 1. Περί καθορισμού τιμής ανά τ.μ. σε κοινόχρηστο χώρο του Ο.Τ. 18  Χώρα Σαμοθράκης για τακτοποίησης οικοπέδου της Μπάρζια Ηρώς με ιδιωτική συμφωνία 
 2. Έγκριση χορήγησης ανανέωσης άδειας μουσικής καταστήματος στον Κτενίδη Δήμητριο για το κατάστημά του ¨ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ ¨ στην Χώρα Σαμοθράκης
 3. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για άσκηση ένδικων μέσων (εκπόνηση δικογράφου και παράσταση) κατά των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά του Δήμου δυνάμει των υπ΄αρίθμ. 819/28-5-2014  και 738/19-5-2014 αποφάσεων της Δ/νσης Τουρισμού Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης.  
 4. Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή παλαιών οφειλών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης.
 5. Περί διόρθωσης της αρίθμ. 142/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨΄Εγκριση παραλαβής της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωσης βόρειας εισόδου περιμετρικής οδού Χώρας¨.
 6. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΑΒΕΙΡΙΑ 2014.
 7. Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου
 8. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

           Ο Πρόεδρος

                      Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

 1. Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος
 2. Γιαννέλου Πολύμνια
 3. Γλήνιας Πέτρος 
 4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός
 5. Γαλατούμος Νικόλαος
 6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 7. Παπάς Παναγιώτης
 8. Πρόξενος Χρήστος
 9. Κυλίμος Νικόλαος  
 10. Γερονικολάκης Ανέστης
 11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12.Σταφυλάς Ιωάννης

13.Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο