Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 5-10-2012

featured

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη  1/10/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 7616

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 12η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 5-10-2012 ημέρα  Παρασκευή   ώρα  19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Περί διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ¨Μελέτη και εκμετάλλευση με αυτοχρηματοδότηση υποδομών τουριστικής ανάπτυξης σε παραχωρητέα ακίνητα του Δήμου Σαμοθράκης στο πλαίσιο του προγράμματος JESSICA
 2. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ιδιωτικών εκτάσεων για ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση  Ξήρια – Τρύπα  περιοχής Καμαριώτισσας (έκταση106.15 τ.μ.) και στη θέση  Κουφόπετρο  περιοχής Αλωνιών (έκταση 115 τ.μ.) από τους ιδιοκτήτες Χανό Γεώργιο και Κόνσουλα Γεώργιο
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης υλοποίησης έργου του Δήμου Σαμοθράκης στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2012 (κωδ. πρόσκλησης 301637/ΜΑ5316)
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του Δήμου Σαμοθράκης με τίτλο ¨Προπαρασκευαστικές επισκέψεις¨ για προετοιμασία  νέων δράσεων  στα πλαίσια του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ GRUNDTVIG
 5. Περί ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Δήμο Σαμοθράκης
 6. Περί ισχύος της αρίθμ. 22/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης ¨Περί παραχώρησης χρήσης έκτασης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου¨
 7. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τριμήνου των σχολικών μονάδων του Δήμου Σαμοθράκης
 8. Έγκριση εκδηλώσεων εορτασμού 19ης Οκτωβρίου
 9. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ¨Συντήρηση – αντικατάσταση δικτύου πυροπροστασίας κάμπινγκ
 10. Έγκριση πρακτικού επιλογής συμμετεχόντων στο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό (Neuryppin – Γερμανία) με τίτλο ¨Παραδείγματα απασχόλησης και επιβίωσης στην ύπαιθρο¨
 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό (Neuryppin – Γερμανία) με τίτλο ¨Παραδείγματα απασχόλησης και επιβίωσης στην ύπαιθρο¨ και έγκρισης μετακίνησής του στο εξωτερικό
 12. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
 13. Ορισμός μελών επιτροπής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την παραλαβή διαφόρων

προμηθειών του Δήμου

13.   Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου

14.  Έγκριση δεξίωσης εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Τύπιγκεν Γερμανίας

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Γιαννέλου Πολύμνια

3.   Γλήνιας Πέτρος

4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

5.   Γαλατούμος Νικόλαος

6.   Γιαραμάνης Χρήστος

7.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

8.   Παπάς Παναγιώτης

9. Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter