5 θέσεις για τη Σαμοθράκη στην προκήρυξη της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 5 θέσεις για τη Σαμοθράκη στην προκήρυξη  της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
θέσεις για τη Σαμοθράκη στην προκήρυξη  της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 5 
οι ωφελούμενοι πρέπει να να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ)
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 6/02/2013 και
τελειώνει στις 15/02/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ.Π. 1.102/1/ 2013
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο