Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 5/12/12

featured

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 29/11/2012

Αρ.Πρωτ.: 8775

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί έγκρισης διάθεση πίστωσης .

2. Περί ισοσκέλισης εσόδων – εξόδων σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων τρέχοντος έτους.

3.Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαμοθράκης  για ένταξη στην ρύθμιση αποπληρωμής του δανείου του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4 . Περί επανεξέτασης της απόφασης 309/2011 ΔΣ καθορισμού τελών ύδρευσης (για ανάπηρους με αναπηρία άνω του 67%, πολύτεκνους, κτλ).

5 . Περί έγκρισης δαπανών Παγίας προκαταβολής.

6. Περί απευθείας ανάθεση εργασίας «Συντήρηση (επανορθωτική – προληπτική ) του Λογισμικού του Δήμου από την OTS.

7.Περι καθορισμού Tέλους Bοσκοτόπων.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter