Κονδύλια €5,6 εκατ. στη μελισσοκομία

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Κονδύλια €5,6 εκατ. στη μελισσοκομία

Εγκρίθηκε, με σχετική κοινή υπουργική απόφαση, συνολική δαπάνη μέχρι του ποσού των €5.600.000 για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.

 

Πρόκειται για την με αριθμό 736 ΚΥΑ των υπουργών εσωτερικών, οικονομικών, ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1177/Β/10 -04-2012, «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012». Βάσει της απόφασης εγκρίνεται η υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών και επιμέρους δράσεων με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2012 (01/09/2011 − 31/08/2012), ως εξής:

Παροχή τεχνικής βοήθειας

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 ευρώ για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 ευρώ

1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 ευρώ

1.3. Εκπαιδεύσεις − Έντυπα

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 ευρώ

1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 ευρώ

Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.965.000 ευρώ για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.300.000 ευρώ

3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.665.000 ευρώ

Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του μελιού

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 ευρώ για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».

Εφαρμοσμένη έρευνα

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 ευρώ για την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας».

Περίοδος υλοποίησης των δράσεων

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, οι δράσεις που περιγράφονται υλοποιούνται από 01/09/2011 μέχρι και 31/08/2012, ενώ ομοίως η εν λόγω απόφαση έχει ισχύ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση, η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση τουπρογράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.

Περισσότερες πληροφορίες

Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενεργείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

30 Aπριλίου 2012 =πηγη:epidotisimag.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο