Αποσπάσματα πρακτικών οικονομικής επιτροπής – Αποφάσεις 60 έως 74 και ορθή επανάληψη απόφασης για απευθείας ανάθεση έργου

featured
Facebook
Twitter