Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/10/13

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/10/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 2-10-2013

Αρ.Πρωτ.:6283

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί εγκρίσεως δαπανών παγίας προκαταβολής.
  2. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
  3. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
  4. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
  5. Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Aποκατάσταση Υδρομάστευσης στους Άνω Καρυώτες ».
  6. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης «Ταχυμετρική – υψομετρική αποτύπωση τμήματος ρέματος Ξηροποτάμου νήσου Σαμοθράκης».
  7. Περί ανάκλησης της απόφασης 75/2013 περί απ΄ ευθείας ανάθεσης του έργου Συντήρηση Γεωτρήσεων.
  8. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση Γεωτρήσεων».
  9. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση Επισκευή Σχολικών Κτηρίων».
 
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο