Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/2/2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/2/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 1-2-2013

Αρ.Πρωτ.:404

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Γιαννέλου Πολύμνια

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης «Μελέτης κατασκευής και εκμετάλλευσης με αυτοχρηματοδότηση υποδομών Τουριστικής Ανάπτυξης σε ακίνητα του Δήμου».

2.Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Θέρμων και Τούρλης».

3. Εξέταση ένστασης της ΟΛΥΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ κατά της απόφασης έκπτωσης.

4. Επανεξέταση του ύψους της αξίας του παραβόλου γάμου.


Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο