Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/3/2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/3/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 1-3-2013

Αρ.Πρωτ.960

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Γιαννέλου Πολύμνια

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός  Μαρτίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκμίσθωση κτημάτων και ελαιοκτημάτων του Δήμου Σαμοθράκης.

2.Περί ορισμού Πληρεξουσίου δικηγόρου .

3.Περί καθορισμού του τρόπου καταβολής Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού  εποχικών επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στα μισά τετραγωνικά ετησίως.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο