Πίνακες κατατάξης και επιτυχοντων υποψηφίων για την κάλυψη οκτώ (8) θέσεων εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου κατόπιν της αρίθμ πρωτ.: 2113/21-5-2015 ανακοίνωσης πρόσληψης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πίνακες κατατάξης και επιτυχοντων υποψηφίων για την κάλυψη οκτώ (8)   θέσεων εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου κατόπιν της αρίθμ   πρωτ.: 2113/21-5-2015 ανακοίνωσης πρόσληψης

Δείτε το αρχείο εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο