Πίνακες κατατάξης και επιτυχοντων υποψηφίων για την κάλυψη οκτώ (8) θέσεων εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου κατόπιν της αρίθμ πρωτ.: 2113/21-5-2015 ανακοίνωσης πρόσληψης

featured

Δείτε το αρχείο εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter