Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 8-3-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 8-3-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 4/3/2013

Αρίθμ. Πρωτ.: 986

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 6η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 8-3-2013 ημέρα  Παρασκευή  ώρα  19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Περί διόρθωσης  του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2013 σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 47490/18-12-2012
 2. Έγκριση προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας και ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2013
 3. Έγκριση προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου και ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2013
 4. Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης  περιόδου 2013- 2014
 5. Έγκριση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης  της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2013
 6. Περί καθορισμού κτημάτων προς εκμίσθωση για βιολογικές καλλιέργειες
 7. Έγκριση καθορισμού τιμήματος και απ΄ ευθείας εξαγορά εκτάσεων 179,43 τ.μ. (Ο.Τ. 32), 197,38 τ.μ.  (Ο.Τ. Γ121) και 348,60 τ.μ. (Ο.Τ.Γ123) χαρακτηρισμένων ως κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χώρα
 8. Περί καθορισμού χρήσης κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου
 9. Έγκριση πρακτικού επιλογής συμμετεχόντων στο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τίτλο ¨Παραδείγματα απασχόλησης και επιβίωσης στην ύπαιθρο¨ ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και έγκριση μετακίνησης αυτών στο εξωτερικό (Πολωνία)
 10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σαμοθράκης με τον σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και την Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία Α.Ε. με σκοπό την εκπόνηση μελέτης, που θα επιτρέψει στον Δήμο να αναδείξει και να αξιοποιήσει τους τοπικούς φυσικούς πόρους.
 11. Έγκριση κατανομής πίστωσης Β΄ δόσης  για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Σαμοθράκης.
 12. Έγκριση ορισμού εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή  για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων

ή πλοίων.

 1. Περί εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης.
 2. Περί ορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σαμοθράκης προς αντικατάσταση μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας κα. Γιαννέλου Πολύμνια
 3. Περί φιλοξενίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών ασυρμάτων νομού Ξάνθης, σε οικίσκο του Δήμου Σαμοθράκης στη θέση Βρυχός
 4. Περί αιτήματος συλλόγου γονέων νηπιαγωγείου Χώρας για μετεγκατάσταση

στο ισόγειο χώρο του δημοτικού σχολείου Χώρας και την ονοματοδοσία του

ως Φωλεά Κλειώ

 1. Περί έγκρισης παράτασης του έργου ¨«Διερεύνηση δυνατοτήτων και

Προϋποθέσεων για την ανάπλαση του οικισμού Θέρμων» του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

18. Αιτήσεις πολιτών

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Γιαννέλου Πολύμνια

3.   Γλήνιας Πέτρος

4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

5.   Γαλατούμος Νικόλαος

6.   Γιαραμάνης Χρήστος

7.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

8.   Παπάς Παναγιώτης

9.   Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο