Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9/1/2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9/1/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 3-1-2014

Αρ.Πρωτ.:5

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Iανουαρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1.Περί σύνταξης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία, μηνιαίοι, τριμηνιαίοι στόχοι )προυπολογισμού 2014 του Δήμου Σαμοθράκης.

2. Kήρυξη άγονου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου <<Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου>>και καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του .

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο