Επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων ΑΜΘ 2η ευκαιρία

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων ΑΜΘ 2η ευκαιρία

Τώρα μπορείς να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στην απασχόληση, μέσα από το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Προϋπόθεση Συμμετοχής:

 

Να είσαι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

  • Λιανικό Εμπόριο,
  • Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων
  • Κλάδος Κατασκευών – Δομικών Υλικών

Περιγραφή Προγράμματος

Δράση 1 – Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Εντοπισμός των επαγγελματικών πεδίων και ομάδων επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε συμμετέχοντα, με τη χρήση έγκυρων διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία για τις προσωπικές του προτιμήσεις, την επαγγελματική του εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ενιαίο επαγγελματικό προφίλ, προκειμένου να κάνει μια σωστή επιλογή σταδιοδρομίας. Συμμετοχή σε τμήματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ώστε –με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης- να δημιουργηθεί και εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα και, τέλος, να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να απασχοληθεί στα επαγγελματικά πεδία που του ταιριάζουν.

Δράση 2 – Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής ΚατάρτισηςΠαρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης (280ώρες Χ 5€ = 1400 € μικτά). Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διακόψουν το επίδομα ανεργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

  1. Αίτηση (χορηγείται από το Γραφείο Υποστήριξης των προγραμμάτων)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
  4. Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους
  5. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
  6. Πρόσφατη φωτογραφία

Καταρτιζόμενοι ανά Κλάδο και Περιφέρεια

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΛΙΑΝΙΚΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΔΟΜΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

260

136

160

556

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

230

118

130

478

 

Η ΕΕΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως τις 14/9/2012, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 529/113/Α2-31/1/2012 και 527/112/Α2-31/1/2012 αποφάσεις ένταξης του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (Πληροφορίες:  τηλ. 2551024480, 2551024481  κ.κ. Ελ.Αποστολίδου, Σ.Ταλιαντζή, Στ.Μπίτζιου

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο